Het handboek voor financiën

Ordertypes op DEGIRO uitgelegd (Market, Limit, Stoplimit, Stoploss)

Ordertypes op DEGIRO kunnen soms ingewikkeld lijken en een fout in je ordertype kan je duizenden euro’s kosten. Zeker als je niet aan het opletten bent of als je niet weet wat welk ordertype precies doet. Het luistert allemaal erg nauw. Daarom is het zeer verstandig om precies te weten hoe elk ordertype precies werkt en hoe jij ze het beste kunt gebruiken.

In dit artikel bespreken we welke ordertypes er zijn en hoe deze precies werken. Als jij dit artikel hebt gelezen ben je een expert als het gaat om ordertypes op DeGiro!

Ordertypes DEGIRO

DeGiro kent een viertal ordertypes. Deze ordertypes zijn:

 • Market order
 • Limit order
 • Stoploss order
 • Stoplimit order

Deze vier ordertypes komen overigens niet alleen bij DeGiro voor, maar worden gebruikt bij het verhandelen van (beleggings)instrumenten bij allerlei brokers.

Elk van deze soorten orders kent zijn eigen functie. Deze functies stellen beleggers in staat om beleggingsinstrumenten* te kopen of verkopen met bepaalde voorwaarden. Een ordertype vertelt het systeem dus met welke voorwaarden een beleggingsinstrument gekocht of verkocht mag worden.

Het verkeerd gebruik van ordertypes geeft het systeem dus een verkeerde set aan voorwaarden mee waartegen een beleggingsinstrument gekocht of verkocht mag worden. Dit kan in sommige gevallen tot gigantische verliezen lijden. Het is dus belangrijk dat je weet wat elk soort ordertype precies doet.

*Beleggingsinstrumenten zijn bijvoorbeeld aandelen, obligaties, opties of ETF’s.

Market order

Alleereerst gaan we een marketorder bekijken. Dit is een relatief simpel ordertype. Dit ordertype zal je veel gebruiken als je snel je beleggingsinstrument wil kopen of verkopen tegen de beste prijs in de markt.

Wat is een market order?

Een market order is een order die jou de best mogelijk prijs op dit moment voor jouw koop of verkoop geeft. De best mogelijke prijs noemen we ook wel de marktprijs. Het is de beste prijs die de markt je wil geven voor jouw beleggingsinstrument.

In het geval van een verkooporder gaat het systeem kijken wat de hoogste prijs is wat het systeem op dit moment heeft staan bij de kooporders.

Om dit te bekijken gebruikt het systeem het orderboek. Het orderboek is een verzameling van alle ingevoerde orders van iedereen op een specifiek beleggingsinstrument.

In de orderstaande afbeelding zie je een fictief orderboek van de aandelen van ING.

ordertypes uitgelegd degiro
Fictief orderboek van aandelen ING

Hoe werkt een market order?

Op het moment dat jij een market order opgeeft voor het verkopen van 5 aandelen ING gaat het systeem de vraagzijde (de orders van mensen die willen kopen) van het orderboek bekijken.

De gegevens die je invult zijn:

 • Richting order: Verkoop
 • Aantal aandelen: 5

Het systeem beantwoordt dan deze vraag:

Welke orders die er op dit moment aan de vraagzijde in het orderboek staan bieden het meeste geld voor deze 5 aandelen ING?

In dit voorbeeld matcht het systeem jouw verkooporder van 5 aandelen ING aan de ’10x €100,00′ order die in het systeem staat. De persoon X die deze order geplaatst heeft, heeft tegen het systeem gezegd dat hij of zij bereid is om 10 aandelen ING te kopen tegen een prijs van maximaal €100,00 per aandeel.

Na de matching wordt jouw order uitgevoerd door jouw 5 aandelen te verkopen aan persoon X voor €100,00 per aandeel. Persoon X krijgt door deze transactie 5 aandelen ING, en jij krijgt €500,00.

Een market order is dus een order die aangeeft dat je een aantal stuks van een beleggingsinstrument wil kopen of verkopen tegen de best mogelijke prijs die de markt biedt.

Limit order

Dit is een van de meest gebruikte ordertypes, en niet zonder reden. Het is erg verstandig om dit ordertype goed te begrijpen, want je zult hem waarschijnlijk erg vaak gebruiken.

Wat is een limit order?

Een limit order is een order waarbij je aangeeft dat je een aantal stuks van een beleggingsinstrument zou willen kopen of verkopen onder de voorwaarde dat de prijs (x) of beter is.

Je kan bijvoorbeeld een verkoop limit order geven voor 6 aandelen ING op een prijs van €101,00. Dit betekent dat je 6 aandelen ING zou willen verkopen, maar alleen onder de voorwaarde dat je hier minimaal €101,00 per aandeel voor gaat krijgen.

De manier waarop dit werkt zorgt ervoor dat je nooit een slechtere prijs krijgt dan dat je hebt ingesteld. Dit is prettig, want zo heb je zekerheid dat je nooit meer betaalt dan je wil betalen of dat je minder krijgt dan je zou willen.

Hoe werkt een limit order?

Om te laten zien hoe een limit order werkt bouwen we verder op ons voorbeeld van de verkoop limit order van 6 aandelen ING tegen een prijs van €101,00.

Hieronder zie je het orderboek van het ING aandeel na onze vorige market order. Met onze vorige market order hebben we 5 aandelen ING verkocht voor €100,00 per aandeel. Deze market order heeft iets aan het orderboek veranderd. Namelijk dat er 5 aandelen van de vraag order van €100,00 af zijn gegaan. Dit is gemarkeerd in lichtblauw.

ordertypes degiro
Orderboek van aandelen ING na de market order

Nu gaan wij onze verkoop limit order plaatsen. We geven aan het systeem door via een verkoop limit order dat we bereid zijn om 6 aandelen ING te verkopen tegen een prijs van €101,00 of beter. De gegevens die we dus invullen zijn:

 • Richting order: Verkoop
 • Aantal aandelen: 6
 • Prijs: €101,00

Het systeem beantwoordt dan deze vraag:

Zijn er orders aan de vraagzijde die een gewenste koopprijs hebben van €101,00 of meer?

Indien het antwoord op deze vraag ja is, worden de orders aan elkaar gematcht en vindt de transactie plaats. Dit betekent dat de andere partij jouw 6 aandelen zou krijgen, en jij €101,00 * 6 = €606,00.

Indien het antwoord op deze vraag nee is gebeurt er iets dat we tot nu toe nog niet eerder hebben gezien: Een toevoeging aan het orderboek.

In het geval van ons voorbeeld is het antwoord op de vraag van het systeem “Nee, er zijn geen orders aan de vraagzijde die een prijs van €101,00 of meer hebben”. Als dit zo is, betekent het dat niemand jouw aandelen ING voor die prijs wil kopen op dit moment.

Omdat jouw order niet gelijk uitgevoerd kan worden, wordt hij neergezet op het orderboek. Het orderboek ziet er vervolgens zo uit:

Orderboek na het uitvoeren van onze limit order

Het met lichtblauw gemarkeerde gedeelte is jouw order. Deze blijft bestaan totdat jij hem intrekt of iemand bereid is om 6 (of meer) aandelen ING te kopen tegen een prijs van €101,00 per aandeel.

Dit is hoe een limit order werkt. Het stelt een belegger dus in staat om een order te plaatsen die alleen uitgevoerd wordt als de prijs is zoals hij ingesteld heeft of beter.

Stop-loss order

Een stop-loss order is een zeer handige soort order in het arsenaal van een trader. Hiermee kan verlies beperkt worden. Deze soort orders worden in overwegende mate gebruikt door daytraders en anderen soort traders om potentiële verliezen te beperken. Het is minder relevant voor beleggers met een langetermijnvisie.

Wat is een stop-loss order?

Een stop-loss order is een order die verlies beperkt door het aanbieden van beleggingsinstrumenten ter verkoop wanneer de prijs een bepaald niveau of lager bereikt. Wanneer die prijs bereikt wordt, wil de belegger die de stop-loss ingesteld heeft zijn beleggingsinstrument tegen de op dat moment best mogelijke prijs verkopen.

Het uitvoeren van een order tegen de best mogelijk prijs noemen we ook wel een market order. Een stop-loss order is dus in feite het plaatsen van een market order op het moment dat de prijs een bepaald punt bereikt heeft.

Dit stelt beleggers in staat om vantevoren in te stellen dat ze een bepaald beleggingsinstrument willen verkopen op het moment dat de koers naar een bepaalde prijs of lager zakt.

Hoe werkt een stop-loss order?

Om te illustreren hoe dat werkt bekijken we een stop-loss order een daytrader met 10 aandelen ING.

Het is 15:00, de koers is vandaag hard gestegen maar de daytrader gaat vandaag niet meer traden. Echter, hij heeft een vermoeden dat de koers wellicht gaat zakken vanmiddag.

Hij wil niet dat hij de kans mist om te verkopen als de koers in elkaar zakt. Hierom wil hij instellen dat als de koers €40,00 of minder is, hij de aandelen ING wil verkopen.

Hierom stelt hij een verkoop stop-loss order in op €40,00. Hiervoor zijn de volgende instellingen nodig:

 • Richting order: Verkoop
 • Aantal aandelen: 10
 • Spotprijs (trigger): €40,00

Het systeem zet dan de volgende opdracht in werking:

Wanneer de prijs van een aandeel ING €40 of lager bereikt, plaats een verkoop market order van 10 aandelen ING.

Visueel weergegeven ziet dit er dan zo uit:

wat is stop loss

Na het erin zetten van de stop-loss order gaat de daytrader weg. De dag vordert en de koers zakt inderdaad zoals de trader voorspeld had.

stop loss degiro

Wat is er nu gebeurd door zijn stop-loss order?

Op het moment dat de prijs €40,00 bereikte rond 15:30, werd zijn stoploss getriggerd. Dit zorgde ervoor dat er automatisch een marketorder voor 10 aandelen ING geplaatst werd namens hem. Deze marketorder verkocht zijn 10 aandelen tegen de beste prijs die de markt hem er op dat moment voor kon geven. Hoogstwaarschijnlijk was dit ongeveer €40,00.

Had de daytrader geen stop-loss ingesteld en was hij om 17:00 nog even ingelogd, dan had hij 10 aandelen ING gezien die nu nog maar €15 per stuk waard waren. Met de stop-loss heeft de daytrader zichzelf deze daling bespaard en staat er nu €40 per ING aandeel op de beleggersrekening.

Dat is hoe een stoploss order werkt. Het stelt je dus in staat om je beleggingsinstrument te verkopen tegen een marktprijs als de koers een bepaald niveau heeft bereikt.

Stop-limit order

Dit is een van de minst gebruikte ordertypes van DEGIRO. Dit type order zal je hoogstwaarschijnlijk niet of zelden gebruiken, tenzij je een trader bent. Het is een complexer type order welke in sommige situaties gebruikt kan worden om verliezen te beperken.

Wat is een stop-limit order?

Een stoplimit order is net als een stop-loss order een manier om verliezen te beperken van een trader. Het heeft net als een stop-loss een spotprijs (trigger). Wanneer die trigger bereikt is, wil de belegger die het ingesteld heeft een beleggingsinstrument verkopen. Echter, hij wil het beleggingsinstrument alleen verkopen tegen een bepaalde prijs of beter.

Het uitvoeren van een order tegen een bepaalde prijs of beter noemen we een limit order. Een stoplimit order is dus eigenlijk een trigger die wanneer de prijs een bepaald punt bereikt een limit order plaatst.

Dit stelt beleggers in staat om beleggingsinstrumenten te koop aan te bieden wanneer ze naar een bepaalde prijs zakken, maar alleen tegen een vooraf vastgesteld limiet prijs.

Hoe werkt een stop-limit order?

Om te laten zien hoe dit ordertype werkt herhalen we ons vorige voorbeeld van de daytrader die 10 aandelen ING wil verkopen als de prijs naar €40,00 of lager zakt. Echter, hij wil de verkoop niet laten doorgaan als hij minder dan €30 per aandeel zou krijgen.

Om dit in te stellen zijn de volgende instelling nodig:

 • Richting order: Verkoop
 • Aantal aandelen: 10
 • Spotprijs (trigger): €40,00
 • Limitprijs: €30,00

Visueel ziet zijn order er zo uit:

wat is stop limit order

Wat is er nu gebeurd door het instellen van deze order?

Op het moment dat de prijs €40,00 bereikte, werd zijn stoplimit getriggerd. Hierdoor heeft het systeem namens hem een limit order geplaatst voor 10 aandelen ING tegen een prijs van €30,00.

Afhankelijk van de huidige prijs van het aandeel op dat moment wordt de order uitgevoerd. Indien er kooporders zijn die aandelen ING willen kopen voor €30,00 of meer, worden deze verkocht aan deze bieder.

Indien er geen kooporders zijn voor €30,00 of meer, wordt deze limit order niet uitgevoerd en houdt de daytrader zijn 10 aandelen.

Welk ordertype kan ik het beste gebruiken?

Er zijn vier ordertypes bij DEGIRO. Het ordertype dat je het beste kunt gebruiken is heel erg afhankelijk van je intentie waarmee je een beleggingsinstrument wil kopen of verkopen. Elk ordertype heeft zijn eigen doel en functionaliteit, waardoor er geen eenduidig antwoord op te geven valt.

Echter, wil je het altijd aan de veilige kant houden bij het kopen en verkopen van beleggingsinstrumenten? Dan is het verstandig om limit orders te gebruiken. Door dit type orders te gebruiken bepaald je zelf precies voor welke prijs je koopt of verkoopt, waardoor je zeker weet dat je niet te veel betaalt.

Ben je klaar om te gaan beleggen bij DeGiro, bekijk dan ook zeker mijn artikel over de DeGiro kernselectie. Hiermee kan je als belegger gratis beleggen in sommige ETF’s.

Wat gebruik jij zelf het meeste van de ordertypes bij DeGiro en waarom vind jij dat ordertype handig?

Dankjewel voor het lezen, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt! Wil je op de hoogte gehouden worden als er een nieuw artikel gepubliceerd wordt?

Laat je e-mail hieronder achter en krijg een notificatie als er een nieuw artikel gepubliceerd wordt!
Dankjewel voor het lezen, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt! Wil je op de hoogte gehouden worden als er een nieuw artikel gepubliceerd wordt?

Laat je e-mail rechts achter en krijg een notificatie als er een nieuw artikel gepubliceerd wordt!
Bericht krijgen als er een artikel gepubliceerd wordt?
Je krijgt naast de eenmalige downloadsmail alleen een mailtje bij een nieuw artikel, geen andere ongewenste reclame of mail :).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Over mij

Profielfoto

Hey, mijn naam is Roy.

Op deze blog neem ik je mee in de wereld van persoonlijke financiën, beleggen en geld. Dit doe ik aan de hand van mijn eigen reis naar financiële onafhankelijkheid. Benieuwd naar mijn reis en voortgang? Bekijk dan "Mijn reis naar financiële onafhankelijkheid" in het menu.


Voortgang:
12,8% Financieel Onafhankelijk

 
Bericht krijgen als er een artikel gepubliceerd wordt?
Je krijgt naast de eenmalige downloadsmail alleen een mailtje bij een nieuw artikel, geen andere ongewenste reclame of mail :).