Wat is arbeidskorting en hoe bereken je het? (2023)

Belastingregelingen blijven complex. De regels veranderen elk jaar, en het is soms lastig om precies te weten wat een regeling doet. In dit artikel behandelen we de arbeidskorting. We bekijken wat de arbeidskorting is, en hoe je het kunt berekenen voor jouw situatie.

Wat is arbeidskorting?

Arbeidskorting is een belastingkorting in box 1. Dit is de belastingbox voor inkomsten uit werk en woning. De arbeidskorting is specifiek gericht op het arbeidsinkomen. Het betekent dat je door het toepassen van de arbeidskorting op je arbeidsinkomen minder belasting hoeft te betalen in box 1. Dit is echter alleen het geval als je ook daadwerkelijk arbeidsinkomen geniet.

Dus arbeidsinkomen is een korting op belasting die je moet betalen in box 1 die je krijgt omdat je arbeidsinkomen hebt.

Wat is arbeidsinkomen?

Arbeidskorting mag je dus alleen toepassen op arbeidsinkomen. Maar wat is arbeidsinkomen?

Arbeidsinkomen is een specifiek gedeelte van je box 1 inkomsten. Globaal samengevat: Het aandeel aan inkomsten in box 1 wat vekregen wordt uit loondienst of box 1 onderneming (o.a. de eenmanszaak of vennootschap onder firma).

Inkomsten die wel onder het arbeidsinkomen vallen:

  • Loon uit arbeid (waarop uw werkgever loonheffing moet inhouden)
  • Winst uit onderneming (dit betreft winst uit een box 1 onderneming, zoals o.a. een eenmanszaak of V.O.F.)
  • Ziektewetuitkeringen
  • Fooien en andere inkomsten uit arbeid waarop uw werkgever geen loonheffing hoeft in te houden

Inkomsten die niet onder het arbeidsinkomen vallen:

  • Pensioenuitkeringen (AOW, pensioenuitkeringen, lijfrente)
  • Werkloosheidsuiterkingen
  • Niet-werk gerelateerde uitkeringen (alimentatieuitkeringen)
  • Eigenwoningforfait

Voorbeeld van het bepalen van het arbeidsinkomen

Sarah heeft in box 1 verschillende inkomsten. Ze heeft dit jaar hard gewerkt en heeft daarmee €30.000 aan loon verdiend. Door het harde werken heeft ze wel haar hand bezeerd en hierdoor even in de ziektewet gekomen, waardoor ze €5.000 aan ziektewetuitkeringen heeft gekregen.

Naast haar baan heeft ze ook nog als freelancer gewerkt aan een project waar ze €300 mee verdiend heeft. Ten slotte bezit ze een huis waarover elk jaar het eigenwoningforfait berekend wordt. Dit was dit jaar €2.000.

Welke van deze inkomsten vallen onder het arbeidsinkomen?

wat is arbeidskorting

In de afbeelding hierboven zie je welke inkomsten wel en niet meetellen voor het bepalen van het arbeidsinkomen van Sarah.

Als we precies weten wat er wel en wat er niet onder arbeidsinkomen valt, kunnen we berekenen wat de precieze arbeidskorting gaat zijn voor Sarah.

Hoe bereken je arbeidskorting?

Om de arbeidskorting te berekenen moet we tabellen van de belastingdienst erbij pakken. In deze tabellen staan de precieze berekeningen voor de arbeidskorting. De belastingdienst kent twee berekeningen voor deze belastingkorting. Een berekening voor mensen onder AOW-leeftijd, en een berekening voor mensen boven de AOW-leeftijd.

Berekening arbeidskorting voor mensen onder de AOW-leeftijd

Onderstaand is een tabel voor de berekening van de arbeidskorting in 2022 voor personen onder de AOW-leeftijd.

Arbeidsinkomen
hoger dan
Arbeidsinkomen niet
hoger dan
Arbeidskorting
€ 0€ 10.7418,231% x arbeidsinkomen
€ 10.741€ 23.201€ 884 + 29,861% x (arbeidsinkomen – € 10.740)
€ 23.201€ 37.691€ 4.605 + 3,085% x (arbeidsinkomen – € 23.201)
€ 37.691€ 115.295€ 5.052 – 6,510% x (arbeidsinkomen – € 37.691)
€ 115.295€ 0
Bron: Belastingdienst

Als voorbeeld voor een berekening van de arbeidskorting nemen we het arbeidsinkomen van Sarah in ons vorige voorbeeld. In dit voorbeeld heeft Sarah de AOW-leeftijd nog niet bereikt. De berekening voor haar arbeidskorting ziet er nu zo uit:

Het arbeidsinkomen van Sarah is dus: €35.300. Dat zorgt voor de volgende berekening in arbeidskorting:

€4.605 + 3,085% * (€35.300 – €23.201) = €4.978,25

Sarah heeft dus in 2023 een arbeidskorting op haar box 1 inkomstenbelasting van €4.978,25. Dit betekent dat zij vanwege haar inkomsten uit arbeid €4.978,25 minder belasting hoeft te betalen.

Berekening arbeidskorting voor mensen boven de AOW-leeftijd

Hoe zou de situatie er hebben uitgezien als Sarah een leeftijd van boven de AOW-leeftijd had?

Onderstaand is een tabel voor de berekening van de arbeidskorting in 2022 voor personen boven de AOW-leeftijd.

Arbeidsinkomen
hoger dan
Arbeidsinkomen niet
hoger dan
Arbeidskorting
€ 0€ 10.7414,241% x arbeidsinkomen
€ 10.741€ 23.201€ 457 + 15,388% x (arbeidsinkomen – € 10.740)
€ 23.201€ 37.691€ 2.374 + 1,589% x (arbeidsinkomen – € 23.201)
€ 37.691€ 115.295€ 2.604 – 3,355% x (arbeidsinkomen – € 37.691)
€ 115.295€ 0
Bron: Belastingdienst

Als voorbeeld voor een berekening van de arbeidskorting nemen we het arbeidsinkomen van Sarah in ons vorige voorbeeld, maar nu doen we alsof Sarah een leeftijd heeft die boven de AOW-leeftijd ligt. De berekening voor haar arbeidskorting ziet er nu zo uit:

Het arbeidsinkomen van Sarah is: €35.300. Dat zorgt voor de volgende berekening in arbeidskorting indien Sarah boven de AOW leeftijd zou zijn:

€2.374 + 1,589% * (€35.300 – €23.201) = €2.566,25

Sarah heeft dus in 2023 een arbeidskorting op haar box 1 inkomstenbelasting van €2.566,25. Dit betekent dat zij vanwege haar inkomsten uit arbeid €2.566,25 minder belasting hoeft te betalen.

Benieuwd geraakt naar fiscale regelgeving of wil je je gewoon nog even wat verder verdiepen? Bekijk dan hier alle artikelen die te maken hebben met fiscaliteit.


Disclaimer: Dit artikel is voor het laast geüpdatet in maart 2023. Belastinginformatie is onderhevig aan wijzigingen. Raadpleeg altijd de overheidswebsites voor actuele informatie.


Dankjewel voor het lezen, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt! Vond je dit artikel leuk en zou iemand anders hier ook waarde uit kunnen halen?

Deel het artikel met vrienden of familie via WhatsApp of andere sociale media door op een van de sociale media knoppen te drukken.

Zelf op de hoogte blijven? Schrijf je dan in om een bericht te krijgen als er nieuw artikel gepubliceerd wordt. Ik stuur je geen spam of andere vervelende mailtjes, beloofd! 🙂


Deze artikelen zijn misschien ook wat voor jou: